Lydisolasjon

Lydisolering

Lydisoleringsløsninger for bygg og teknisk utstyr.

Komfortabel romakustikk er en avgjørende faktor når det kommer til vellykket byggplanlegging. I dag forventer leietakere og kjøpere av bygg en optimal lyddemping. Samtidig er forstyrrelser som skyldes lyder fra omgivelsene slik som rennende vann, vaskemaskiner som står på eller bruk av persienner stadig økende. Jo høyere støynivået blir, desto mer helseskadelig er det.

 

Støyisolering i plastnedløp

Støy forekommer der hvor tak- eller kloakkvann renner gjennom nedløpet – spesielt ved bend. Dette kan løses ved å lydisolere med mineralull rørskåler. 

Vær oppmerksom på at røroppheng, som er plassert direkte på røret, kan lede lyden fra røret og ut i veggen eller dekket. Røroppheng bør derfor monteres utenpå isolasjonen eller med vibrasjonsdempende klammer.